حضرت ایت الله العظمی امام خامنه ای :

*فعالیت داشتن در فضای مجازی و پاک ماندن در آن تقوای دو چندان میخواهد...*


یادمان نرود گاهی با گناه به اندازه ی یک لایک فاصله داریم...

یادمان نرود فضای مجازی هم

"محضر خداست"...

در روز حساب تمام این سایت ها به حرف می آیند، گواهی میدهند بر کارهایمان...

نکند که شرمنده باشیم، امان از لحظه ی غفلت که فقط خدا شاهد است و بس...!

گاهی روی مانیتور بچسبانیم

"ورود شیطان ممنوع "

مراقب دستی که کلیک میکند، چشمی که میبیند و گوشی که میشنود باشیم...

و بدانیم و آگاه باشیم که خدا

"همیشه آنلاین "است....