در حدیث آمد رسول موتمن/ گفت باشد ماه شعبان ماه من
حاملان عرش اکرامش کنند/ چون رسد در عرش اعلامش کنند
هرکه در این مه بگردد روزه دار/ یاری من کرده، باشد رستگار
در مه شعبان بهشت آذین شود/ ازدیاد رزق اهل دین شود
ماه شعبان موسم بخشایش است/ روح مومن در پی پالایش است
ماه شعبان ماه شادی وسرور / ماه میلاد شریف پنج نور
روز سوم خانه ی مولا علی(ع)/ گشت از نور حسینی منجلی
پنجمین معصوم وهم سوم امام/ بر شهیدان اسوه ی ناب وتمام
روز چارم زاده ی ام البنین/ ماه زیبای علی روی زمین
آمد وحس بوی عطر یاس شد/ نامش از سوی پدر عباس شد
او ابوالفضل وبسان حیدر است/ روز عاشورا امید لشگر است
روز پنجم روز شادی حسین(ع)/ چون خدا داده به او نور دو عین
سیدی باشد برای ساجدین/ زینت اهل عبادت اهل دین
چونکه روز یازده از ماه شد/ یوسف لیلا برون از چاه شد
او شبیه جد خود پیغمبر است/ نام زیبایش علی اکبر است
نیمه ی شعبان به بیت عسگری/ آمده دنیا یگانه گوهری
عرشیان وفرشیان گرم سجود/ یوسف زهرا بیامد در وجود
نام او همنام جد اطهرش/ مهدی ودست خدایی یاورش
او یگانه منجی عالم بود/ بر امامان آخر وخاتم بود
این گل نرگس حی وحاضر است/ کارهای پیروان را ناظر است
آتش هجرش شرر بر جان ما/ کاش گردد لحظه ای مهمان ما
در دعا خواهیم از پروردگار/ ماه ما گردد عیان در روزگار

شاعر: اسماعیل تقوایی

التماس دعای فرج