یه روز غضنفر.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
در کعبه متولد میشه


یه روز غضنفر دختر پیامبر رحمت و مهربانی رو به همسری انتخاب میکنه


یه روز غضنفر در رختخواب پیامبر اکرم (ص) می خوابه و نقشه دشمنان اسلام را نابود میکنه


یه روز غضنفر درقلعه خیبر را از جا میکنه


یه روز غضنفر در رکوع بخشش میکنه


غضنفر افطار سه شبانه روزش رو به فقیر میده و با آب افطار می کنه


یه روز غضنفر در محراب مسجد شهید میشه

بله غضنفر  لقب مظلوم ترین و بزرگ مرد تاریخ بشریت و اسلام
آنقدر مظلوم که حتی وقتی خبر شهادتش در مسجد پخش شد می گفتند مگر علی (ع) هم نماز می‌خواند.
 آنقدر مظلوم که ما شیعه های علوی هم با این لقب جوک میسازیم
تا جوکی به دستمون رسید و خوشمون اومد و خواستیم پخش کنیم لفظشو عوض کنیم بزاریم یکی، یه نفر ...